Öppettider: 
Måndag - Fredag
 10.00 - 17.00
Lördag - Söndag
10.00 - 14.00Storsjö Fågelskyddsområde

ljungdalsfjallen.se ljungdalsfjallen.se Foto:Britt Ellénius

Ljungans inlopp i Storsjön bildar ett vidsträckt delta med skyddande vikar och
holmar. I vikarna växer täta bestånd av vass och olika arter starr och fräken.
Skyddande lägen i förening med tät vegetation och goda möjligheter till föda är
den främsta anledningen till det rika fågellivet. Ett stort antal häckande eller
rastande fåglar besöker området varje år.

 

Från tre uppbyggda fågeltorn kan du se bland annat brushanar, tranor, svanar,
grönbena, rödbena, storspov och bläsand

Under tiden 15 april-31 juli
gäller särskilda bestämmelser för området enligt naturvårdslagen.

Förutom
fågeltornen finns utedass, bord med bänkar och en eldstad.

Ljungdalsfjällen. All rights reserved.