Öppettider: 

Måndag - Tisdag
Torsdag - Fredag
10.00 - 17.00
Obs! Torsdag 30/11
Stängt

Fiskeförekomst Röding = Riklig, Öring = Sparsam
Bilväg fram till Kläppens parkering. Från parkeringen är det ca 3km längs rösad led fram till sjön. Kesubon har båt till uthyrning. I sjöns tillflöde Kesuån och i åns utlopp nedströms finns en stam av småöring som kan fiskas med mask, små spinnare eller fluga.

Ljungdalsfjällen. All rights reserved.