Logo
Print this page

Fiskeförekomst Röding = Riklig, Öring = Sparsam
Bilväg fram till Kläppens parkering. Från parkeringen är det ca 3km längs rösad led fram till sjön.  I sjöns tillflöde Kesuån och i åns utlopp nedströms finns en stam av småöring som kan fiskas med mask, små spinnare eller fluga.

Större kända fångster är röding 3,6 kg och öring 4,8 kg.
2 båtar finns att hyra vid Kesusjön