Logo
Print this page
Ljungdalsfjällen Ljungdalsfjällen Foto: Lars Liljemark

Kläppen, i väglöst myrlänt land vid lågfjället Lövkläppen, togs upp som nybygge i
slutet av 1700-talet av en bonde från Långå. Den karga naturen tillät inga
odlingar, men myrslåtter möjliggjorde boskapsskötsel. Djurhållningen
kompletterades med jakt och fiske. Under 1800-talet tillkom ytterligare tre
nybyggen på platsen.

De sista fastboende brukarna övergav Kläppen redan
på 1930-talet, men de omålade husen och den betade inägomarken finns kvar och
har förvånat fler än en vandrare som tror sig vara i ett av människan opåverkat
landskap. (källa: lst.se/jamtland)