Logo
Print this page

Kvarnbäcksfallet

Foto: Kurt Åslund Foto: Kurt Åslund Ljungdalsfjällen

På andra sidan sjön, från byn sett, ligger gårdarna Putten och Juliusgården.
Härifrån är det inte långt till Kvarnbäcksfallet. Uppifrån fallet kan du se de
mäktiga Lunndörrsfjällen resa sig bakom byn Storsjö och själva Storsjön som är
Härjedalens näst största sjö. Från bilvägen är det ca 1 km brant stig att gå.