Logo
Print this page

Hit kommer du lätt med skidåkning 1 km från bilvägen Ljungdalen - Skärkdalen, eller på de skid och skoterleder som utgår från dalgångarna på var sida om sjön. Genom fiskevårdande instser har fisket i Viksjön förbättrats och de bofasta i Ljungdalen anser att röding fångad i Viksjön är speciellt delikat.
Fiskeförekomst Röding = riklig