Öppettider: 
Måndag - Fredag
 10.00 - 15.00
OBS!
Måndag 21/5 Stängt!
 

Öppethållande av skoterleder

Skoterledernas öppethållande

Skoterlederna öppna tom 19/4

Ibland kan skoterleder komma att stängas tidigare, och med kort varsel, om så krävs av renskötselskäl eller andra särskilda skäl.

Länsstyrelsen hemsida

Ljungdalsfjällen. All rights reserved.