Logo
Print this page

Öppethållande av skoterleder

Skoterledernas öppethållande

Skoterlederna öppna tom 22/4-19

Ibland kan skoterleder komma att stängas tidigare, och med kort varsel, om så krävs av renskötselskäl eller andra särskilda skäl.

Länsstyrelsen hemsida